Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Ναΐτες στα Γιάννενα

>>>Π
ερίπου όσα λέει η πρόσκληση.
>>>Πληροφορίες και στο event στο facebook ή στη σελίδα του βιβλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: